Gwarancja

Firma P.P.H.U. STOLWIS udziela na wszystkie swoje produkty 24 miesięcznej gwarancji

WARUNKI GWARANCJI:

 • Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę produktu w okresie gwarancyjnym
 • Niezbędne koszty transportu związane z naprawą produktu ponosi Gwarant
 • W przypadku stwierdzenia braku podstaw do zgłaszania reklamacji, wszystkie koszty związane z naprawą oraz transportem produktu ponosi Nabywca
 • Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dokonanie uzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinien znajdować się opis oraz zdjęcie usterki.
 • Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie oraz na e-mail z załączonym opisem i zdjęciem wady produktu.

UTRATA UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH NASTĘPUJE W PRZYPADKACH:

 • Uszkodzeń mechanicznych
 • Uszkodzeń mechanicznych stwierdzonych po odbiorze mebla przez Nabywcę. Obowiązkiem nabywcy jest dokładne obejrzenie produktu i zgłoszenie jego wad w momencie dostawy
 • Użytkowania meble niezgodnie z instrukcją użytkowania
 • Użytkowania mebla niezgodnie z jego przeznaczeniem
 • Stwierdzenia niewłaściwego wykonywania zabiegów czyszczenia oraz konserwacji mebla
 • Stwierdzenia dokonywania prób napraw lub poprawek przez osoby nieuprawnione

ZA WADY NIE SĄ UZNAWANE

 • Różnice w strukturze oraz kolorystyce drewna. Drewno jest naturalnym niepowtarzalnym materiałem i jego różnice w kolorystyce oraz usłojeniu nie są uznawane za wady
 • Zmiany zachodzące naturalnie w wyglądzie mebla podczas normalnej eksploatacji
 • Drewno jest materiałem żywym a więc ciągle pracującym w związku z czym w wyniku zmiany wilgotności powietrza może się kurczyć lub rozszerzać w wyniku tej mogą powstać nierówności na powierzchni mebla
 • Drobne pęknięcia ora odkształcenia powstałe w wyniku naturalnej pracy drewna